2010/05/03

آب دهان نیاندازیم

باور کنید حرکت جالبی نیست. باور کنید

هدف


گرافیک کامپیوتری و طراحی دیجیتال


نگاهی به اولین دوره مسابقات سراسری گرافیک کامپیوتری و طراحی دیجیتال در کشور
یکی از راه کارهای پیشرفت در چنین عرصه ای ایجاد فضای رقابتی و تشویق هنرمندان برای فعالیت های خلاقانه و متعدد، آموختن تکنیک های جدید و آشنایی با یکدیگر و برگزاری مسابقات تخصصی فردی و تیمی می باشد. در عرصه بین المللی شاهد برگزاری رویدادهای متعددی می باشیم، و خوشبختانه با حمایت و استقبال هنرمندان ایرانی، برنامه ریزی و برگزاری اولین دوره مسابقات سراسری این عرصه در کشورمان در سال 87 آغاز گردید. این دوره مسابقات با عنوان مسابقات Wacom در چهار بخش کلی موضوعی ، آزاد، طراحی خام و کمیک استریپ برگزار گردید که طراحان از بهمن 87 تا اردیبهشت 88 قادر به ارسال آثار بوده اند. تعدد موضوعات بدلیل "اولین" دوره در نظر گرفته شد و با استقبال خوبی از سوی هنرمندان مواجه گردید. با آثاری از برگزیدگان این مسابقه: مهرداد ایسوندی -حامد طالبانی-سعید جلابی-مرتضی محمد-فراز شانیار-احسان دباغی-احسان نصرتی-امیر زند

2010/04/22

2010/04/20

سال نو


راستی سال نو مبارک

پرش سه گام برای ابراز احساسات


آرایش کردن یا آرایش نکردن مسئله اینست